top of page

Is de behandeling pijnlijk?

Vrijwel altijd is de behandeling pijnloos. Velen kiezen er zelfs voor de behandeling zonder verdoving uit te laten voeren wanneer de tand of kies afgestorven is. Is de tand of kies niet afgestorven, dan is het over het algemeen mogelijk met een verdoving de behandeling pijnloos uit te laten voeren. Na de behandeling zijn klachten mogelijk die soms enkele dagen aan kunnen houden. In die periode kunt u de pijn onderdrukken met pijnstilling. U zult na de behandeling adviezen hierover ontvangen.

Hoe lang duurt de behandeling?

Het verschilt per situatie hoe lang de behandeling zal duren. Dit kan variëren tussen de 40 en 90 minuten over het algemeen. Over het algemeen zal de behandeling in 1 zitting voltooid worden. In uitzonderlijke gevallen zullen meerdere behandelingen nodig zijn. 

Wat is de kans van slagen?

ndien er op de foto geen ontsteking zichtbaar is, is de kans van slagen het hoogst en bedraagt gemiddeld 95%. Indien er wel een ontsteking zichtbaar is op de foto of bij herbehandelingen daalt de kans van slagen naar 85% gemiddeld. Zijn er complicaties, dan kan de prognose nog verder dalen. Hierover zult u vooraf en achteraf altijd geïnformeerd worden. Soms kan het bij uitblijven van genezing nodig zijn een operatieve ingreep aan de wortelpunt te laten uitvoeren. In uitzonderlijke gevallen slaagt ook die behandeling niet waardoor het verwijderen van de kies soms nodig kan zijn.

Zijn er verder nog zaken waar rekening mee gehouden moet worden na de behandeling?

De tand of kies zal over het algemeen weer geheel hersteld worden met een sterke vulling. Echter is de tand of kies verzwakt door de wortelkanaalbehandeling en is de vulling over het algemeen groot. Hierdoor is de tand of kies zwakker. Vaak krijgt u daarom het advies er later een kroon op te laten maken om de kans op breuk en verlies van de tand of kies te verkleinen. 

bottom of page